Skip to content Skip to footer

Zawodnicy przydzielani są do poszczególnych kategorii wiekowych na podstawie danych ze zgłoszenia. Osobno klasyfikowanie będą uczestnicy korzystający z rowerów elektrycznych (kategoria e-bike).

Podstawowa klasyfikacja na podstawie kategorii wiekowych

Kod kategorii Wiek Rok urodzenia
OPEN
P-OPEN-K Zawodnicy w kategorii OPEN są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe.
P-OPEN-M
KOBIETY
K1 18 – 45 lat 2004 – 1975
K2 46 – 59 lat 1976 – 1963
K3 60 lat i więcej 1962 i starsze
MĘŻCZYŹNI
M1 18 – 45 lat 2004 – 1975
M2 46 – 59 lat 1976 – 1963
M3 60 lat i więcej 1962 i starsi

Klasyfikacja E-bike dla uczestników na rowerach elektrycznych

E-BIKE
EBIKE-KZawodnicy kategorii E-BIKE startują na rowerach ze wspomaganiem (silnikiem elektrycznym) i są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe.

Kategorie E-BIKE nie są brane pod uwagę do klasyfikacji OPEN.
EBIKE-M

Potrzebujesz więcej informacji?

Sprawdź w regulaminie zapisy dotyczące kategorii wiekowych i dystansów